Grundskolor

Nya Skolan startade 2001 med en tydlig och uttalad vision. Vi ville ta ett nytt grepp, vara en ny sorts skola. Vi är vad vi heter och är stolta över vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med vår vision tillsammans med våra elever i sann Nya Skolan-anda, vilken beskrivs nedan genom följande begrepp: 

  • Trygghet & tillhörighet
  • Självkänsla & självförtroende
  • Engagemang & bekräftelse
  • Samverkan & samarbete
  • Struktur & ordning
  • Ramar  & regler

Nya Skolans grundskolor F-9

Beskrivning

Vill du ingå i vårt team och tillsammans med elevhälsans personalgrupp, personalen på skolan och våra elever bygga ett långsiktigt arbete? Är du en person med förmåga att både arbeta i team och enskilt kring olika elevhälsofrågor?

Vi söker dig som har sjuksköterskelegitimation och specialistutbildning med examen som skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska motsvarande minst 60 hp. 

Vi vill att du kan arbeta strukturerat och planerar ditt arbete. Tjänsten som skolsköterska kräver samarbetsförmåga och att du är trygg i din roll. Är du som person, dessutom lösningsorienterad och har ett relationellt förhållningssätt kan du vara den vi söker.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i skolornas elevhälsoarbete, där det huvudsakliga syftet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt undanröja hinder för lärande.

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för Nya Skolans elever. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan samt på skolan och i samverkan med skolledning, elever och vårdnadshavare.

Pedagogerna på Nya Skolan

Våra pedagoger arbetar i arbetslag där man har ett gemensamt ansvar för alla elever som ingår i arbetslaget. När eleverna är i skolan är pedagogerna i verksamheten. På eftermiddagarna förbereder, dokumenterar och planerar pedagogen verksamheten tillsammans med sitt arbetslag.

Holistisk syn

Pedagogiskt arbetar vi med helheter. Vi vill lära barnen att se sammanhang och att utveckla ett medvetet och reflekterat tänkande. Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar, för att stimulera elevernas sökande efter kunskap.

Du ska ha insikt i skolans styrdokument och de lagar som styr skolans verksamhet. Vi ser att du är en öppen person som är lugn och trygg i dig själv och där samarbete ses som en självklarhet då vi arbetar i arbetslag och projektform.

Du är positivt inställd till utveckling av verksamheten och den pedagogiska miljön. Du är kreativ, initiativtagande och självgående samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Pedagoger på Nya Skolan arbetar i team, delar ansvaret och hjälper varandra. 

Nya Skolan arbetar med åldersintegrerade grupper. Indelningen är flexibel och anpassas efter pedagogiska behov och barnens intresse och mognad. Tillsammans skapar vi en atmosfär där kunskap är kul och lärande är ett spännande äventyr. Pedagogiskt arbetar Nya Skolan med helheter, att lära barnen att se sammanhang, att utveckla ett medvetet och reflekterande tänkande. Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar för att stimulera barnens sökande efter kunskap. Det handlar om att i alla lägen ta till vara barnens naturliga drivkraft - nyfikenheten.

Elev och lärare sätter gemensamt upp mål för vad eleven ska göra varje vecka. Utgångspunkten är att eleven är delaktig i sitt eget lärande.

Kvalifikationer

Arbetet som skolsköterska är varierande och stimulerande. Du erbjuder och vaccinerar enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet samt utför hälsobesök utifrån basprogram för skolhälsovården. Dessutom erbjuder elevhälsans medicinska insats enklare sjukvårdsinsatser samt medverkar vid skolläkarmottagning. Du samverkar med övriga vårdinstanser och skriver vid behov remisser. Du bidrar med din medicinska kunskap på både organisations-, grupp- och individnivå.

I arbetet som skolsköterska ingår även ansvarsuppgifter i PMO admin. Därför är vana av arbete i PMO admin meriterande.

Du stödjer skolornas pedagogiska arbete och deltar regelbundet i skolornas lokala elevhälsoteam, samt följer den verksamhetsplan och det årshjul som har upprättats för elevhälsans medicinska insats.

Villkor

Tjänsten är på 50% med arbetsplats på en eller flera av våra enheter i Trollhättan och Lilla Edet, med start enligt överenskommelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekrytering sker löpande.


Nya Skolan tillämpar 6 månaders provanställning. Uppvisande av utdrag från belastningsregistret är obligatoriskt.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-02-29
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månads- vecko- eller timlön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4
Kontakt
  • Anna Kindberg, 0520-520220
Publicerat 2023-02-14
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb